Aalmen, T. og Henriksen, Øystein (2019) «Å ha mammas stemme med på fest: En studie av hvordan ungdom beskriver påvirkning rundt eget alkoholbruk», Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), s. 2–22. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3172 (åpnet: 22januar2021).