Steig, M. H., Nodeland, S. M. og Abildsnes, E. (2019) «‘Nå har jeg endelig funnet noe jeg liker å gjøre’: En fokusgruppestudie av ungdom som har stått utenfor videregående opplæring», Tidsskrift for ungdomsforskning, 18(2), s. 23–44. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3173 (åpnet: 20 mai 2024).