[1]
A. K. Bø og S. S. Hovdenak, «Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mellom lærer og elev sett fra elevens ståsted», TFU, bd. 11, nr. 1, jan. 2011.