[1]
J.-E. Hallandvik, S. Hødnebø, og C. C. Bachke, «Trenger vi en feriepolitikk for utsatt ungdom?», TFU, bd. 9, nr. 2, jan. 2009.