[1]
T. Olsen, «Nakne knær, syndige klær – en analyse av klesdiskurser blant læstadiansk ungdom», TFU, bd. 7, nr. 2, jan. 2007.