[1]
T. Øia og Åse Strandbu, «Ungdom og tradisjonell bruk av naturen», TFU, bd. 4, nr. 2, jan. 2004.