[1]
M. A. Sletten, T. Fløtten, og A. Bakken, «Vennskapets pris», TFU, bd. 4, nr. 2, jan. 2004.