[1]
F. O. Båtevik, «Ung i utkant – tankar om framtida blant ungdom frå utkantkommunar», TFU, bd. 1, nr. 1, jan. 2001.