[1]
L. A. Støren og N. Sandberg, «Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år?», TFU, bd. 1, nr. 1, jan. 2001.