[1]
A. Bakken, «Endringer i skoleengasjement og utdanningsplaner blant unge med og uten innvandringsbakgrunn. Trender over en 18-årsperiode», TFU, bd. 16, nr. 1, s. 40–62, jan. 2016.