[1]
G. Ødegård og V. Svagård, «Hva motiverer elever til å bli aktive medborgere?», TFU, bd. 18, nr. 1, okt. 2018.