[1]
K. Hegna, «Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltakelse blant ungdom 2009 - 2016: Økte sosiale forskjeller og polarisering?», TFU, bd. 18, nr. 1, okt. 2018.