[1]
K. Hegna, G. Ødegård, og I. Seland, «Ungt medborgerskap: Kunnskap, mobilisering og deltakelse», TFU, bd. 18, nr. 1, s. 7–27, jan. 2019.