[1]
O. M. Pettersen og M. A. Sletten, «Å ha lite der de fleste har mye: Nabolagets betydning for subjektiv fattigdom blant ungdom i Oslo», TFU, bd. 18, nr. 2, s. 139–170, jan. 2019.