[1]
M. H. Steig, S. M. Nodeland, og E. Abildsnes, «‘Nå har jeg endelig funnet noe jeg liker å gjøre’: En fokusgruppestudie av ungdom som har stått utenfor videregående opplæring», TFU, bd. 18, nr. 2, s. 23–44, jan. 2019.