Bakken, A., M. A. Sletten, og I. M. Eriksen. ¬ęGenerasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av stress og press¬Ľ. Tidsskrift for ungdomsforskning, bd. 18, nr. 2, januar 2019, s. 45-75, https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3151.