Hegna, Kristinn. «Endringer I Samfunnspolitisk Engasjement Og Deltakelse Blant Ungdom 2009 - 2016: Økte Sosiale Forskjeller Og Polarisering?». Tidsskrift for ungdomsforskning 18, no. 1 (oktober 23, 2018). åpnet juli 16, 2024. https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2996.