Hegna, Kristinn. «Har Ungdomsholdninger Til Medborgerrettigheter Endret Seg Fra 2009 Til 2016? Betydningen Av kjønn Og Familiebakgrunn for Holdninger Til kjønnslikestilling, Innvandreres Og Etniske Minoriteters Rettigheter». Tidsskrift for ungdomsforskning 18, no. 1 (oktober 23, 2018). åpnet april 16, 2024. https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2997.