Bakken, Anders, Mira Aaboen Sletten, og Ingunn Marie Eriksen. «Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av stress og press». Tidsskrift for ungdomsforskning 18, no. 2 (januar 28, 2019): 45–75. åpnet september 27, 2022. https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3151.