1.
Hegna K. Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring – tapte nettverk og svekket skoletrivsel?. TFU [Internett]. 1. januar 2013 [sitert 22. mai 2022];13(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1017