1.
Henningsen E. Bekymringsblikket. TFU [Internett]. 1. januar 2009 [sitert 19. januar 2022];9(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1051