1.
Olsen T. Nakne knær, syndige klær – en analyse av klesdiskurser blant læstadiansk ungdom. TFU [Internett]. 1. januar 2007 [sitert 9. desember 2022];7(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1094