1.
Øia T. Ungdom og bruk av tobakk. TFU [Internett]. 1. januar 2005 [sitert 25. juli 2024];5(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1122