1.
Øia T, Strandbu Åse. Ungdom og tradisjonell bruk av naturen. TFU [Internett]. 1. januar 2004 [sitert 9. desember 2022];4(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1135