1.
Sletten MA, Fløtten T, Bakken A. Vennskapets pris. TFU [Internett]. 1. januar 2004 [sitert 9. desember 2022];4(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1136