1.
Fangen K. Demonisering eller ansvarliggjøring. TFU [Internett]. 1. januar 2001 [sitert 26. mai 2024];1(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1175