1.
Støren LA, Sandberg N. Hvor mange har fullført videregående opplæring i løpet av fem år?. TFU [Internett]. 1. januar 2001 [sitert 26. mai 2024];1(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1179