1.
Bakken A. Endringer i skoleengasjement og utdanningsplaner blant unge med og uten innvandringsbakgrunn. Trender over en 18-årsperiode. TFU [Internett]. 29. januar 2016 [sitert 24. mai 2024];16(1):40–62. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1590