1.
Vestel V. Fra redaktøren. TFU [Internett]. 22. desember 2016 [sitert 25. oktober 2021];16(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1890