1.
Frøyland K. Sentrale kvalitetar i arbeidsinkludering av sårbar ungdom, slik ungdom sjølv og arbeidsgivarar opplever det. TFU [Internett]. 20. desember 2017 [sitert 4. desember 2021];17(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2567