1.
Hegna K. Endringer i samfunnspolitisk engasjement og deltakelse blant ungdom 2009 - 2016: Økte sosiale forskjeller og polarisering?. TFU [Internett]. 23. oktober 2018 [sitert 16. juli 2024];18(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2996