1.
Hegna K. Har ungdomsholdninger til medborgerrettigheter endret seg fra 2009 til 2016? Betydningen av kjønn og familiebakgrunn for holdninger til kjønnslikestilling, innvandreres og etniske minoriteters rettigheter. TFU [Internett]. 23. oktober 2018 [sitert 28. mars 2023];18(1). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/2997