1.
Bakken A, Sletten MA, Eriksen IM. Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av stress og press. TFU [Internett]. 28. januar 2019 [sitert 1. oktober 2023];18(2):45-7. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3151