1.
Tjønndal A. Jenter på brett: Jenteskate som endringsprosess og alternativ til organisert ungdomsidrett. TFU [Internett]. 28. januar 2019 [sitert 13. juni 2024];18(2):76-106. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3152