1.
Aalmen T, Henriksen Øystein. Å ha mammas stemme med på fest: En studie av hvordan ungdom beskriver påvirkning rundt eget alkoholbruk. TFU [Internett]. 30. januar 2019 [sitert 22. januar 2021];18(2):2-22. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3172