1.
Steig MH, Nodeland SM, Abildsnes E. "Nå har jeg endelig funnet noe jeg liker å gjøre": En fokusgruppestudie av ungdom som har stått utenfor videregående opplæring. TFU [Internett]. 30. januar 2019 [sitert 16. april 2024];18(2):23-44. Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3173