1.
Jakhelln R, Fjogstad Langnes T, Sæthren Mostafa H, Walseth K. Bokmeldinger. TFU [Internett]. 11. februar 2019 [sitert 29. september 2023];18(2). Tilgjengelig på: https://journals.oslomet.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/3210