[1]
Rokkones, K. og Saur, E. 2016. Yrkesfagutdanning for elever som står i fare for å slutte – en studie av et alternativt opplæringsprosjekt. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 1, (sep. 2016). DOI:https://doi.org/10.7577/sjvd.1795.