[1]
Offergaard, T.-L. 2020. Bærekraft i yrkesfaglærerutdanninger: Et vitenskapsteoretisk bidrag til integrering av bærekraft som tverrfaglig tema. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 5, 1 (apr. 2020), 1–21. DOI:https://doi.org/10.7577/sjvd.3436.