[1]
Hanssen, G. 2022. Tolkningsfellesskap som kilde til koherens i fag- og yrkesopplæring: Perspektiver fra fylkeskommune og opplæringskontor. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 7, 1 (mar. 2022), 1–19. DOI:https://doi.org/10.7577/sjvd.4547.