[1]
Dahlback, J., Hansen, K., Haaland, G. og Vagle, I. 2022. Dybdelæring i et yrkesfaglig perspektiv. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 7, 1 (mai 2022), 40–61. DOI:https://doi.org/10.7577/sjvd.4573.