[1]
Asghari, H. og Andersén, A. 2022. Ramfaktorernas inverkan på (yrkes)lärarutbildares undervisningsarbete: En berättelsestudie inom korta lärarutbildningar vid ett svenskt universitet . Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 7, 1 (mai 2022), 62–83. DOI:https://doi.org/10.7577/sjvd.4582.