[1]
Spetalen, H. 2022. Kompetansemål i et yrkesopplæringsperspektiv: Om formulering av kompetansemål i en yrkesfaglig læreplan. Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling. 7, 1 (sep. 2022), 84–102. DOI:https://doi.org/10.7577/sjvd.4770.