(1)
Rokkones, K.; Saur, E. Yrkesfagutdanning for Elever Som står I Fare for å Slutte – En Studie Av Et Alternativt opplæringsprosjekt. SJVD 2016, 1.