(1)
Meltzer, C.; Schwencke, E. Kunstbasert læring i utvikling av yrkeskompetanse: Erfaringer fra studier ved Yrkesfaglærerutdanningen, OsloMet- storbyuniversitetet. SJVD 2019, 4, 220-249.