(1)
Offergaard, T.-L. Bærekraft i yrkesfaglærerutdanninger: Et vitenskapsteoretisk bidrag til integrering av bærekraft som tverrfaglig tema. SJVD 2020, 5, 1–21.