(1)
Offergaard, T.-L. Bærekraft I yrkesfaglærerutdanninger: Et Vitenskapsteoretisk Bidrag Til Integrering Av bærekraft Som Tverrfaglig Tema. SJVD 2020, 5, 1–21.