(1)
Hansen, K. H.; Haaland, G.; Møller, E.; Vagle, I. Kjønn på dagsordenen: Et ikketema i yrkesfaglærerutdanningene?. SJVD 2020, 5, 145–166.