(1)
Magnussen, K.-L. .; Sylte, A. L. Tilrettelegging for dybdelæring og helhetlig yrkeskompetanse i helsefagarbeiderutdanningen. SJVD 2022, 7, 20–39.