(1)
Hellne-Halvorsen, E. B. Kontekstbegrepet I Sosiokulturell Forskning På Literacy. SJVD 2021, 6.