(1)
Hanssen, G. Tolkningsfellesskap Som Kilde Til Koherens I Fag- Og yrkesopplæring: Perspektiver Fra Fylkeskommune Og opplæringskontor. SJVD 2022, 7, 1–19.